Dramapedagog

Espen Stenersrød

Dramapedagog

Daglig leder og Teaterkonsulent

«Et trygt sted å vokse»

Espen Stenersrød er en erfaren, trygg og motiverende dramapedagog som passer på at deltagerne blir tatt vare på, gjennom utfordrende, utforskende, engasjerende og morsomme teatertimer. Drevet av en sterk tro på at drama og teater er med på å bygge morgendagens mennesker og et samfunn bygget på empati, kommunikasjon og nestekjærlighet, legger han stor stolthet og dybde inn i arbeidet sitt.

Som dramapedagog har han som mål å gi sine deltakere et miljø hvor de føler seg ivaretatt og inkludert, bli respektert og hørt, stimulert til deltagelse og føle at de blir satt pris på og verdsatt. Når man arbeider med Espen i teateret så vil man oppleve mestring uansett hvilket ståsted man kommer inn med, en kjærlighet og nærhet til teateret og en opplevelse av at du er en del av en større gruppe og stolthet i arbeidet du gjør. Espen er utdannet med Bachelor i Drama og Teaterkommunikasjon fra OsloMet og Høgskolen i Østfold, med fokus på Dramaturgi og Teater i undervisning.

Han har sin profesjonspedagogiske utdanning fra Universitetet i Sunderland hvor han forsket på elever med spesielle behov og Drama som metode i språkundervisningen.

Han har de siste 10 årene jobbet med dette ved Oslo International School, drevet sin egen teaterskole «Viken Teaterverksted» siden 2019 og også drevet tre teaterkurs for voksne kalt «Fra ide til forestilling», «Fra ide til kortfilm» og «Jakten på den tredimensjonale karakter». Espen har lang erfaring med å jobbe med barn og unge i alderen 4-18 år, og voksne helt opp til pensjonistalder, og ser frem til å ønske enda flere deltagere velkommen inn i teaterets verden.

Espen har alltid fokusert på det dramametodiske i sin tilnærming til teaterarbeid med spesielt fokus på å kommunisere, det å se hverandre og bli kjent med hverandre på tvers av språk og kulturer, og det å kunne utrykke seg i et stadig utviklende miljø.

I tillegg til dette har han spilt i stykker som «Machinal» , Cleansed» , «Gjøkeredet» og gjort små oppdrag sammen med det tidligere teaterkompaniet » Kompani Kaktus».

https://www.instagram.com/vikenteaterverksted/

Galleri

Video