Brukervilkår for bedrifter

Denne avtalen ble sist endret: Januar 2022

1. GENERELT OM TJENESTEN 

1.1 Mochado og tjenestene vi tilbyr

Mochado AS, organisasjonsnummer 928 127 834, (heretter omtalt som «Mochado», «vi» eller «oss») er et talentagentur for statister, modeller, skuespillere, dansere, kunstnere og musikere. 

Vi hjelper våre talenter med alt fra markedsføring, foto og veiledning til å kunne spisse seg inn mot de rollene som passer den enkelte. Samtidig er det viktig for oss å ivareta våre talenter ved å tilby rådgivning og veiledning for hvordan best kommunisere, sette egne grenser og oppnå gode resultater. Vi arrangerer workshops, teambuilding, personlig coaching, og våre mentorer hjelper med å utvikle CV, portefølje mm.

Mochado handler om hvordan vi sammen kan rive ned fordommer. Vi ønsker å fremme mangfold ved å markedsføre ulike mennesker og nasjonaliteter. Vi er en bedrift som ønsker å gi alle en følelse av tilhørighet. Sammen med våre modeller, skuespillere og andre talenter ønsker vi å gi publikum positive inntrykk som folk vil huske, og som er med på å skape varige verdier.

Vi har ingen spesielle krav til utseende for våre modeller, her er alle en del av fellesskapet. Vi ønsker å inkludere alle, og få frem det beste i hvert enkelt menneske, akkurat slik de er. Det som er viktig er at våre modeller har en personlighet som er forenlig med våre verdier. Vi fremmer våre verdier i samarbeid med våre ambassadører. Våre ambassadører skal bruke sine ressurser til å gjøre samfunnet bedre og være positive forbilder for unge.

1.2 Brukervilkårene

Disse brukervilkårene gjelder for medlemskap hos og all bruk av/på Mochados nettsider og bruk av våre tjenester. Vi ber om at du leser disse brukervilkårene nøye. Ved å registrere deg som medlem, besøke eller bruke våre nettsider, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av våre brukevilkår. Hvis du ikke godtar brukervilkårene, kan du ikke registrere deg som medlem hos oss eller bruke våre nettsider.

1.3 Revisjoner av brukervilkårene 

Disse brukervilkårene kan revideres eller oppdateres fra tid til annen. Du bør derfor gjennomgå brukervilkårene regelmessig for oppdateringer. Du kan se når brukervilkårene sist ble revidert øverst på denne siden. Hver gang du åpner eller bruker våre nettsider godtar du de gjeldende vilkårene.

1.4 Restriksjoner i bruk

Du forstår og godtar at Mochado kan suspendere eller avslutte ditt medlemskap, avbryte eller begrense bruken av hele eller deler av våre nettsider og våre tjenester dersom du opptrer i strid med våre brukervilkår, hvis vi har en sterk mistanke om brudd på våre brukervilkår, av dine egne sikkerhetshensyn, eller hvis vi er påkrevd det ved lov eller pålegg fra myndighetene.

2. DITT MEDLEMSSKAP HOS MOCHADO

2.1 Registrering av medlemskap

For å registrere deg som medlem må du oppgi din kontaktinformasjon, herunder navn, e-postadresse og telefonnummer. Du er ansvarlig for å registrere korrekt, nøyaktig, lovlig og fullstendig informasjon, og du er forpliktet til å holde informasjonen din oppdatert til enhver tid. Du kan ikke registrere deg med en e-postadresse som ikke er din, i navnet til en annen person eller juridisk enhet. 

Du må være over 18 år for å registrere deg som medlem hos oss. Foreldre/foresatte kan inngå medlemskap på vegne av sine barn under 18 år. 

2.2 Aksept av brukervilkårene

For å kunne være medlem hos oss, må du lese og akseptere disse brukervilkårene.

2.3 Samtykke til bruk av bilder

For at vi skal kunne ta, publisere og dele bilder av deg på våre plattformer (herunder, men ikke begrenset til, vår nettside og øvrige sosiale medier), må du samtykke til at vi kan bruke bilder av deg. Registrering av medlemskap utgjør et slikt samtykke. 

2.4 Profilside

Når du er medlem hos Mochado opprettes en profilside på vår nettside. Denne profilsiden er synlig for alle som besøker våre nettsider, men dine kontaktopplysninger vil kun være tilgjengelig for produksjonsselskaper, andre oppdragsgivere og kunder av Mochado.

3. AKSEPTABEL BRUK AV NETTSTEDET 

3.1 Akseptabel bruk og opptreden 

Du forplikter deg til å sikre at våre nettsider og tjenester bare brukes slik de er forespeilet av oss eller etter deres formål og i henhold til disse brukervilkårene. Dette innebærer at du blant annet ikke kan utføre noen av følgende handlinger:

  • Bruke nettsidene våre på en måte som bryter lov, forskrift eller myndighetspålegg,
  • Prøve å få uautorisert tilgang til eller forstyrre enhver tjeneste, enhet, data, konto eller nettverk ved bruk av våre nettsider og våre tjenester,
  • Delta i enhver form for hacking, manipulering, modifisering, endring, dekompilering, demontering eller reversering av programvaren til våre nettsider,
  • Sende virus eller annen ondsinnet kode,
  • Bruke våre nettsider eller våre tjenester på en måte som kan skade Mochado eller forringe andres bruk av dem,
  • Etterligne eller fremstille feilaktig din identitet eller din tilknytning til noen person eller enhet,
  • Innsamle informasjon om andre, som feks. e-postadresser eller annen kontaktinformasjon, uten deres samtykke.

3.2 Rettigheter til Mochado og våre tjenester

Ved å bruke våre nettsider eller våre tjenester godtar du å ikke kopiere, modifisere, distribuere, overføre, publisere på nytt, selge, videreselge eller utnytte, for ethvert formål, noe av innholdet på våre nettsider eller i våre tjenester.

3.3 Vår likestillingspolitikk

Mochado er opptatt av likestilling, både når det kommer til modeller, ansatte, kunder og leverandører. Vi motarbeider alle former for ulovlig diskriminering, inkludert diskriminering på grunn av kjønn, ekteskap eller borgerlig partnerskap, graviditet eller barsel, seksuell legning, rase (inkludert nasjonal opprinnelse og nasjonalitet), religion eller tro, funksjonshemming og alder.

Mochado krever at alle vi samarbeider og jobber med handler i samsvar med denne policyen, og at alle blir behandlet rettferdig og uten diskriminering. Ved å akseptere disse brukervilkårene forplikter du deg til å følge vår likestillingspolitikk. Likestillingspolitikken finnes tilgjengelig her.

3.4 Brudd på vilkårene

Brudd på disse vilkårene kan føre til at du blir nektet adgang til vår nettside og våre tjenester. Vi vil kun utestenge deg fra våre nettsider i den grad det er nødvendig. Med mindre vi tror at en umiddelbar utestengelse er nødvendig, gir vi rimelig varsel før du nektes adgang til vår nettside og tjenester. 

Brudd på punkt 3.2 kan også medføre krav om erstatning fra Mochado. 

4. PRISER OG BETALING

4.1 Innmeldingsavgift og medlemsavgift

Medlemskap hos Mochado er kostnadsfritt for bedrifter. Mochado tar ingen andel av hverken castingselskaper eller statister ved tilbud om oppdrag, og det er gratis å publisere jobber på nettsiden.

5. ANGRERETT

Som forbruker har du 14 dagers angrerett for inngåelsen av medlemskapsavtalen med oss. Du kan angre på avtaleinngåelsen ved å sende en e-post til mochado.agentur@gmail.com

6. FEIL VED TJENESTENE

Mochado er ikke ansvarlig for tap eller skade du eventuelt blir påført som følge av bruk av tjenestene eller den informasjonen som fremkommer på nettstedet, heller ikke som følge av at informasjon ikke har vært tilgjengelig. 

Det er produksjonsselskapene eller andre oppdragsgivere som er ansvarlige for å levere i henhold til avtalen du inngår med dem, og Mochado representerer ikke på noen måte oppdragsgiver eller andre. Ved spørsmål ber vi deg ta kontakt med oppdragsgiver direkte. 

7. VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Når du er medlem hos oss, bruker vår nettside og våre tjenester, samler vi inn enkelte personopplysninger om deg. Mochado er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger på vår nettside. For behandling av personopplysninger tilknyttet dine oppdrag er det den enkelte oppdragsgiver som er behandlingsansvarlig. Det vises til vår personvernerklæring som finnes tilgjengelig her.

Vi benytter også informasjonskapsler/cookies på nettsiden. Les mer om hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av vår nettside her.

8. KONFLIKTLØSNING OG VERNETING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som rette verneting.