Viken Teaterverksted

Viken Teaterverksted

"Et trygt sted å vokse"

Vi tilbyr Teaterverksted på arrangement for barn og unge mellom 4 og 18 år.

Vi tilbyr også pilotprosjekt for skolen og SFO.

I Viken Teaterverksted har vi fire kjerneverdier som vi jobber ut ifra når vi jobber med barn og teater. Disse 4 kjerneverdiene er at:

Barna skal føle seg trygge og ivaretatt

Barna skal få lov til å utforske og utfolde seg fritt

Barna skal føle at de blir utfordret og føle mestring samtidig

Barn skal oppleve glede, samhold og tilhørighet til teatergruppen sin

For å oppnå dette har vi valgt å sette fokus på dramapedagogikken, hvor barna får lov til å lære mens det lærer å spille teater. Vi har valgt å ta bort forestillingsfokuset og heller fokusere på å øve på det som utvikler sansende, tenkende og kreative barn gjennom lystbetont og lekbasert læring. Viken Teaterverksted skal være et sted hvor barna får øvelse i de verktøyene som er viktig for trivsel, livsmestring medborgerskap og dybdelæring. 

https://vikenteaterverksted.no