International Stunt Academy

International Stunt Academy

Vi har studenter som er med på produskjoner, kurs, treningssenter, bootcamp, teambuilding og live action stunt show.

Vi tror på nærhet til fag, bransje og yrke. Og vi tror på nærhet mellom teori og praksis for å best jobbe i et tverrfaglig miljø hvor ulik kompetanse og kunnskap møter hverandre i hensikt om samme måloppnåelse. Vår pedagogiske filosofi og faglig tilnærming handler om at du vet hva du går til og at du skal lykkes, både i fysiske ferdigheter, eksamen og arbeidslivet.

https://www.isafagskole.no