Foreldreveiledning

Foreldre for barn under 18 år får tilbud om å delta på informasjonsmøter som omhandler hvordan vi jobber, og det vil være muligheter til å få svar på andre spørsmål rettet mot vår kompetanse i markedet.

Gratis.