Foredag om stuntskuespill

Delta på foredrag og bli kjent med våre samarbeidspartnere fra International Stunt Academy (ISA). Her får du en introduksjon i stunt-yrket, og du får mulighet til å stille spørsmål vedrørende opptak til skolen.

International Stunt Academy (ISA)

Bli kjent med John Smith Kabashi som er Lærer og pedagogisk ansvarlig for stuntfaget hos stuntskolen og fagskolen International Stunt Academy.

Ett års fulltidsstudie i Stuntskuespill gir deg 60 Studiepoeng og internasjonale yrkesmuligheter. Studiet er godkjent og akkreditert ved NOKUT, og gir deg rett til lån og stipend fra Lånekassen. I løpet av ditt år ved ISA får du god innsikt i det internasjonale yrkesfeltet og et bra kontaktnettverk. Som student kan du under studietiden være med i praksisarbeid eller oppdrag innen stunt og skuespill i norske og/eller utenlandske teater, film og TV produksjoner.

Det vil og være mulig for deg å få veiledning til hvordan legge inn en søknad hos International Stunt Academy.

NB! MOCHADO betaler ikke for studie på ISA.

https://www.isafagskole.no

Pris pr. deltager 250.- inkludert mva.